TERMENI SI CONDIȚII 

Conditii pentru utilizarea site-ului www.aframeromania.ro

Acești Termeni de utilizare (acești „Termeni”) reprezintă un acord între dvs. și S.C. IDEOSOFT SRL (denumit în continuare “Aframeromania”) și reglementează utilizarea de către dvs. a acestui site web (www.aframeromania.ro) și a oricăror produse sau servicii, inclusiv seturi de planuri de case („Planuri”) puse la dispoziție prin intermediul acestui site web.

Prin utilizarea site-ului, fie în scopul vizualizării, sau prin comandarea/ achiziționarea planurilor de case, sau altfel, recunoașteți că ați citit și înțeles și sunteți de acord să respectați acești termeni.

Trebuie să aveți cel puțin 18 ani pentru a comanda sau utiliza orice planuri sau pentru a utiliza în alt orice alt mod mod Site-ul www.aframeromania.ro

ACCEPTAREA CONDIȚIILOR

Prin accesarea acestui site web si/sau a oricărei pagini a acestuia sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții de utilizare, nu accesati acest site.

S.C. IDEOSOFT SRL, prin www.aframeromania.ro va pastra confidentialitatea acestor informatii.

Utilizarea în continuare a acestui site constituie acordul expres si neechivoc al dumneavoastra în conformitate cu prevederile legii 677/2001 și directivelor GDPR pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulatie a acestor date.

Pentru orice nelamurire în legatura cu exercitarea drepturilor dumneavoastra referitoare la utilizarea site-ului si la protectia utilizarii va rugam sa ne contactați prin intermediul secțiunii Contact, pe email la contact@aframeromania.ro sau la numărul de telefon 0745 259 044.

NU ESTE PERMIS

Atunci când utilizați site-ul www.aframeromania.ro sunteți de acord că nu veți:

 • încalcă orice legi, reguli, ordine, ordonanțe, reglementări, statut, cerințe, coduri sau ordine executive ale oricărei autorități guvernamentale sau judiciare aplicabile prezente sau viitoare („Legile aplicabile”);
 • trimiteți, furnizați sau încărcați orice text, imagini, videoclipuri sau alte materiale („Informațiile dvs.”) care sunt ilegale, dăunătoare, frauduloase, amenințătoare, hărțuitoare, discriminatorii, calomnioase, defăimătoare, vulgare, obscene sau inacceptabile sau care pot invada dreptul altuia de confidențialitate sau publicitate sau încalcă orice drepturi de proprietate intelectuală (definite mai jos) sau alte drepturi de proprietate ale oricărui terț;
 • trimiteți orice informații personale, inclusiv nume sau adrese de e-mail, referitoare la alte persoane;
 • identificați orice persoană sau entitate, declarați în mod fals sau înțelegeți în alt mod afilierea dvs. cu o persoană sau entitate sau includeți inexactități intenționate în informațiile dvs.;
 • încălcați sau încercați să încălcați securitatea site-ului;
 • inginerie inversă sau decompilare a oricărei porțiuni a site-ului; sau „Răzuiește” informații de pe Site prin mijloace automate sau altfel fără autorizare.

TERMENI DESPRE CONFIDENTIALITATEA DUMNEAVOASTRA

Utilizarea Site-ului www.aframeromania.ro  este supusă politicii de confidențialitate www.aframeromania.ro. Prevederile politicii noastre de confidențialitate sunt încorporate în acești Termeni. Utilizând Site-ul, recunoașteți și consimtiti la colectarea, partajarea și utilizarea informațiilor www.aframeromania.ro, așa cum este prevăzut în politica de confidențialitate.

COMANDAREA SI UTILIZAREA PLANURILOR NOASTRE

Toate planurile noastre au fost create de arhitecți sau designeri. Când comandați planuri de la www.aframeromania.ro, în conformitate cu acești termeni:

 • dacă deținem drepturile de autor din planuri, acordăm drepturi de utilizare a acestor planuri direct către dvs.; sau
 • dacă am licențiat drepturile de utilizare a planurilor de la un proiectant, fie vă sub-licențiam drepturile pentru a utiliza aceste planuri, fie aranjăm ca proiectantul să vă licențieze direct aceste drepturi.

ACHIZIȚIONAREA PLANURILOR ȘI RAMBURSARE

Puteți comanda planurile plătind bani („Planuri achiziționate”). În toate cazurile, veți fi responsabil pentru orice taxe de vânzare aplicabile sau taxe similare și costurile de expediere și manipulare, dacă este specificat. 

Toate comenzile prin www.aframeromania.ro sunt finale și nu se vor acorda rambursări din niciun motiv. Dacă nu se specifică altfel, toate sumele monetare la care se face referire pe site se referă la Euro sau RON (LEI).

Când www.aframeromania.ro vă oferă planuri achiziționate, vi se acordă astfel, sub rezerva acestor Termeni și, dacă este cazul, a oricărui Contract de proiectare, o licență limitată, neexclusivă („Licență”) pentru a utiliza planurile pentru a construi casa descrisă în Planuri ( „Proiectul”) o singură dată; și să modificați și să reproduceți planurile numai în măsura necesară pentru a vă satisface nevoile specifice și / sau pentru a îndeplini cerințele codurilor, ordonanțelor sau reglementărilor de construcție specifice locatiei dvs. în finalizarea proiectului. 

În plus, față de orice alte cerințe stabilite în acești Termeni și, dacă este cazul, în orice Contract de proiectare, sunteți de acord să respectați următoarele restricții, cerințe și condiții la care este supusă licența:

 • Nu aveți dreptul să atribuiți, să licențiați sau să transferați licența.
 • Nu puteți reutiliza planurile (de exemplu, pentru construirea de case suplimentare), fără consimțământul scris prealabil al SC. IDEOSOFT SRL prin www.aframeromania, consimțământ care necesită plata unei taxe de reutilizare și poate fi supus unor condiții suplimentare, după cum se specifică de www.aframeromania.ro.
 • Nu aveti dreptul să autorizați și să permiteți altcuiva să vândă, să redistribuie sau să publice planurile sau să dezvăluie altfel planurile altcuiva decât contractanții, consultanții, creditorii sau agențiile guvernamentale, pe baza „necesității de a ști”, după cum este necesar în mod rezonabil, în scopul construirii unei singure case supuse licenței.
 • Nu puteți crea lucrări derivate pe baza planurilor, altele decât modificările care pot fi necesare pentru propria dvs. utilizare în construirea unei singure locuințe în conformitate cu prezenta.
 • Sunteți de acord că planurile vor fi revizuite și aprobate de un proiectant sau inginer profesionist local înainte de începerea oricărei construcții.
 • Sunteți de acord că veți menține și veți determina constructorul dvs. și alți contractanți implicați în proiect să mențină o răspundere suficientă și alte acoperiri de asigurare cu companiile de asigurări licențiate în locațiile aplicabile, după cum este necesar pentru a acoperi toate obligațiile dvs. în temeiul acestor Termeni și aplicabile Legile.

DESCRIEREA SERVICIILOR PERSONALIZATE

Dacă solicitați ca Aframeromania să personalizeze planurile, se vor aplica următoarele prevederi:

 • Aframeromania, sau unul dintre afiliații săi, vă vor personaliza planurile („Servicii de personalizare”) la cerere, așa cum se detaliază mai jos, și vor furniza versiuni personalizate ale planurilor („Planuri personalizate”). 
 • În scopul serviciilor de personalizare, „Planurile personalizate” sunt în continuare planuri în sensul acestor Termeni. Ca atare, Aframeromania și / sau Designerul său vor păstra toate drepturile de proprietate intelectuală în orice planuri personalizate, chiar dacă planurile personalizate reflectă comentariile, ideile sau contribuțiile dvs.
 • Dacă solicitați revizuiri ale planurile personalizate după livrare sau solicitați în orice alt mod orice servicii în afara domeniului de aplicare, aceste servicii vor fi considerate „Servicii suplimentare” și vor fi supuse unor taxe suplimentare, așa cum se specifică într-o ofertă de preț ulterioară. 
 • Cu titlu de clarificare, cu excepția cazului în care se specifică în mod expres în domeniul de aplicare, Serviciile de personalizare nu vor include: 
 • (i) servicii de arhitectură sau inginerie necesare pentru a face modificări la planuri în scopul conformării cu codurile locale de construcție sau pentru a se conforma modificărilor din legile aplicabile; 
 • (ii) servicii de estimare a costurilor de construcție, liste de materiale, decolări și alte servicii conexe; 
 • (iii) servicii de evaluare și selecție; 
 • (iv) servicii de proiectare și revizuire a construcțiilor referitoare la măsurile de siguranță ale antreprenorului sau managerului de construcții sau la mijloacele, metodele, tehnicile, secvențele sau procedurile necesare contractantului sau managerului de construcții pentru a-și îndeplini activitatea, dar care nu se referă la structura finală sau finalizată ; sau 
 • (v) servicii făcute necesare prin implicit, eșecul de executare sau încetarea contractantului sau managerului de construcții în temeiul contractului său sau prin defecte sau deficiențe în activitatea unui contractor de manager de construcții.

TAXE

Dacă decideți să achiziționați Serviciile de personalizare, se va considera că ați acceptat să plătiți taxele în cuantumul prețului inițial. Dacă decideți să achiziționați servicii suplimentare, veți fi de asemenea considerat că ați acceptat să plătiți taxele în cuantumul unei astfel de estimări ulterioare. În toate cazurile, veți fi responsabil pentru plata oricăror cheltuieli suportate în interesul proiectului, inclusiv costurile, majorate cu 10%, ale consultanților, reproduceri, poștă și manipulare, faxuri, fotografie, servicii de mesagerie, telefon pe distanțe lungi apeluri, călătorii și mese, consumabile, redări și modele și munca suplimentară aprobată. Plata se face la momentul achiziției pentru Serviciile inițiale de personalizare și din nou la momentul achiziționării oricăror Servicii suplimentare, dacă este cazul, cu excepția cazului în care se convine altfel în scris. 

 

Vi se va cere să plătiți dobânzi pentru orice plăți datorate și neachitate la mai mult de treizeci (30) de zile de la data facturii, la o rată egală cu cea mai mică de (i) 1,5% pe lună sau (ii) cea mai mare sumă permisă conform legii aplicabile. Fără limitarea oricăror alte drepturi sau căi de atac în conformitate cu acești termeni sau în conformitate cu legile aplicabile, Aframeromania poate reține eliberarea documentelor contractuale pentru autorizație, licitație și construcție, dacă plata pe facturi nu este achitata.

Responsabilitățile clienților.

Responsabilitățile dvs. în legătură cu Serviciile de personalizare includ următoarele:

 • furnizarea de informații complete și corecte privind modificările personalizate și cerințele bugetare și toate informațiile fizice despre locatie și / sau clădire;
 • acordarea aprobărilor și deciziilor cu promptitudine și după cum este necesar pentru progresul ordonat al Serviciilor de personalizare și în conformitate cu programul reciproc acceptabil;
 • obținerea, pe cheltuiala dvs., a tuturor studiilor solului și a studiilor terestre necesare;
 • creditarea Aframeroamania și a Designerului aplicabil în publicitatea care implică proiectarea proiectului;
 • furnizarea, la cerere, a unei descrieri scrise și / sau schițe care să prezinte modificările propuse;
 • furnizarea unui drept de autor satisfăcător pentru Aframeromania dacă furnizați planurile care vor face obiectul Serviciilor de personalizare, care să permită accesul la locul proiectului la toate orele rezonabile și să li se permită să fotografieze proiectul în timpul construcției și la finalizare pentru înregistrările sale și utilizarea viitoare.
 • următoarele elemente aparțin constructorului și/sau arhitectului, și/sau proiectantului și responsabilităților dvs.: 
 • veți depune toate eforturile pentru a determina constructorul să își îndeplinească astfel de responsabilități; și 
 • Aframeromania și proiectanții săi nu vor avea nicio responsabilitate sau răspundere cu privire la astfel de articole:
  • Constructorul, arhitectul si proiectantul dvs. sunt responsabili pentru asigurarea faptului că toate lucrările sunt conforme cu cea mai recentă ediție a tuturor codurilor de construcții naționale, de stat și locale aplicabile, a standardelor industriei construcțiilor și a altor legi aplicabile.
  • Constructorul, arhitectul si proiectantul dvs. sunt responsabili pentru obținerea permiselor și inspecțiilor necesare de la agențiile guvernamentale locale.
  • Constructorul, arhitectul si proiectantul dvs. sunt responsabili pentru verificarea planurilor înainte de construcție pentru a verifica toate dimensiunile și detaliile pentru o precizie generală adecvată condițiilor locale.
  • Constructorul, arhitectul si proiectantul dvs sunt responsabili pentru lucrul cu dvs. la luarea deciziilor pentru selectarea finală a materialelor, cum ar fi zidăria, grinzile de podea, cherestea, elemente structurale, panouri de construcții, acoperișuri etc., toate acestea putând crea variații de dimensiune și detalii. De exemplu, dacă grinzile de cherestea standard sunt utilizate în locul grinzilor de podea proiectate, dimensiunea podea-podea ar varia de la planuri și ar necesita dimensiunea scării revizuite și încadrarea.
  • Constructorul, arhitectul si proiectantul dvs sunt responsabili pentru furnizarea de detalii și practici standard de construcție, care vor avea ca rezultat un produs finit solid și rezistent la intemperii.
  • Constructorul, arhitectul si proiectantul dvs sunt responsabili pentru toate mijloacele de construcție, metodele, secvențierea, tehnicile și siguranța pe șantier a lucrătorilor din construcții și a terților.
  • Constructorul, arhitectul si proiectantul dvs sunt responsabili pentru asigurarea faptului că toate materialele, echipamentele și componentele sunt noi și de bună calitate.
  • Constructorul, arhitectul si proiectantul dvs sunt responsabili pentru asigurarea faptului că toate articolele, materialele și echipamentele fabricate sunt aplicate, instalate, conectate, ridicate, utilizate, curățate, reglate, operate și condiționate conform instrucțiunilor producătorilor. Constructorul dvs. trebuie să urmeze toate instrucțiunile pentru a susține și păstra toate garanțiile și garanțiile exprimate sau implicite. Este responsabilitatea constructorului să se asigure că toate materialele, echipamentele și componentele sunt noi și de bună calitate.

Suspendarea sau Incetarea colaborarii

Fie dvs., fie Aframeromania, puteți rezilia Serviciile de personalizare în orice moment, cu o notificare scrisă de cel puțin șapte (7) zile. Dacă reziliați Serviciile de personalizare, nu veți avea dreptul la nicio rambursare a sumelor deja plătite. 

Dacă Aframeromania încetează Serviciile de personalizare, veți avea dreptul la o rambursare echitabilă pe baza părții din Serviciile de personalizare preplătite, dar care nu a fost deja efectuată, așa cum este stabilit în mod rezonabil de Aframeromania. 

Avem dreptul, fără a se limita la celelalte drepturi și căi de atac, în condițiile legii, în echitate sau în prezentul document, de a rezilia acești Termeni, Licența și / sau dreptul dvs. de a utiliza Site-ul, la discreția noastră, dacă nu respectați oricare dintre prevederile acestor Termeni sau orice Acord de proiectare. 

Nu există nicio relație de asociere, parteneriat, angajare sau relație de agenție între dvs. și Aframeromania sau orice designeri ca urmare a acestor Termeni sau a utilizării de către dvs. a Site-ului, inclusiv a oricăror planuri.

Nu se va emite nicio rambursare pentru achiziționarea planurilor originale. 

Dacă Proiectul este reluat, după ce a fost reziliat mai mult de o (1) lună, și în cazul în care Aframeromania acceptă să reia performanța Serviciilor de personalizare, va exista o taxă de reactivare la 15% din taxa originală de personalizare. 

În cazul în care Aframeromania nu primește compensația convenită atunci când este cuvenită, Aframeromania poate, fără limitarea celorlalte drepturi sau căi de atac, să suspende executarea Serviciilor de personalizare.

Conditii Generale

Aframeromania și/ sau proiectanții săi sau alți licențiatori afiliati dețin toate drepturile de proprietate intelectuală inerente sau corespunzătoare site-ului, inclusiv orice planuri sau versiuni personalizate ale acestuia; orice și toate celelalte grafice, fotografii, videoclipuri, imagini, lucrări de artă, text, software și alte tehnologii care cuprind sau sunt disponibile prin intermediul site-ului; și conținutul, designul, aspectul, funcțiile și aspectul site-ului. 

Fără a se limita la cele de mai sus, Planurile sunt protejate de legile privind drepturile de autor in Uniunea Europeana si Romania; și orice utilizare a informațiilor conținute în acestea dincolo de utilizarea unică autorizată în baza licenței sau orice reproducere, publicare, vânzare sau distribuire a oricărei părți a planurilor fără acordul prealabil scris al Aframeromania, constituie o încălcare a legilor și vă poate face să fiți supus urmăririi penale și sancțiunilor prescrise în măsura deplină, astfel cum se prevede în prezenta. 

Ne declarați și ne garantați că dețineți toate drepturile de proprietate intelectuală în informațiile dvs. Prin trimiterea informațiilor dvs., ne acordați automat un drept neexclusiv, fără redevențe, la nivel mondial, perpetuu, irevocabil și licență de a utiliza informațiile dvs. în legătură cu site-ul și în alt mod în conformitate cu politica de confidențialitate. 

Așa cum este utilizat în acești Termeni, „Drepturi de proprietate intelectuală” înseamnă, în mod colectiv, toate drepturile cu privire la mărci comerciale, mărci de servicii, îmbrăcăminte comercială, sigle, drepturi de autor, drepturi de autor; toate cererile, înregistrările, lucrările derivate și reînnoirile aferente articolelor precedente; toate drepturile bazei de date, drepturile morale, invențiile, drepturile de inventare, drepturile de publicitate și confidențialitate, secretele comerciale, cunoștințele, drepturile în temeiul legilor privind concurența neloială și practicile comerciale neloiale; și toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală și industrială la nivel mondial legate de acestea.

Despăgubire

Sunteți de acord să despăgubiți și să apărați Aframeromania și afiliații săi, și proiectanții lor respectivi sau alți licențiatori, precum și ofițerii, directorii, proprietarii, agenții, reprezentanții, contractanții, angajații și cesionarii celor menționate anterior (în mod colectiv „Părțile despăgubite”) și să dețină să fie inofensivi din și împotriva oricăror pierderi, cereri, cauze de acțiune, daune, răspundere și costuri și cheltuieli, inclusiv onorariile avocaților rezonabile, suportate sau susținute de oricare dintre părțile despăgubite în legătură cu (i) utilizarea, construcția, conversia, modificarea, interpretarea greșită, utilizarea greșită sau reutilizarea de către dvs. sau de către alții a planurilor sau a oricăror alte desene, date sau alte materiale furnizate de Aframeromania sau de orice designeri; (ii) orice neglijență sau alte acte sau omisiuni ale dvs. sau ale oricărui angajat, consultant, consilier, agent, reprezentant sau contractant; și (iii) orice încălcare de către dvs. a oricărei dispoziții a acestor Termeni și a oricărui Acord de proiectare aplicabil. Aframeromania își rezervă dreptul, pe cheltuiala sa, de a presupune sau permite unui proiectant să presupună apărarea și controlul exclusiv al oricărei chestiuni supuse despăgubirii de către dvs.

DISCLAIMER

VA ASUMATI TOATA RESPONSABILITATEA ȘI RISCUL PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI AFRAMEROMANIA, INCLUSIV ORICE PLANURI. SUNTEȚI DE ACORD CĂ ESTE RESPONSABILITATEA DUMNEAVOASTRĂ DE A VA ASIGURA, ÎNAINTE DE UTILIZAREA ORICĂROR PLANURI SAU A SITE-LUI WWW.AFRAMEROMANIA.RO, CA ACEASTE PLANURI SUNT ADECVATE, PRECISE PENTRU SCOPURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI CONFORM CU TOATE LEGILE APLICABILE. 

Planurile sunt destinate să indice intenția de proiectare și detaliile de bază ale construcției. Este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că ați obținut asistență profesională adecvată pentru a furniza detalii și practici standard de construcție, care vor avea ca rezultat un produs finit structural solid și rezistent la intemperii. 

Orice utilizare a planurilor și/ sau modificări ale planurilor de către dvs., constructori sau alte persoane în numele dvs., se face pe propriul risc.

Planurile oferă idei și concepte și nu sunt destinate a fi complete din toate punctele de vedere și detalii. Variațiile dimensiunilor standard (de exemplu, ale ferestrelor și ușilor), grosimilor, tipurilor și utilizărilor diferitelor materiale pot schimba detaliile. Variantele codurilor locale, ordonanțelor, reglementărilor, cerințelor de fundație și aspectul sistemelor electrice, mecanice și de instalații sanitare pot necesita, de asemenea, modificări ale detaliilor.

Aframeromania angajează proiectanții pe care îi consideră fiabili. Cu toate acestea, ar trebui să anticipați în mod normal că vor fi necesare unele modificări și ajustări în proiect pentru a corecta posibilele erori și omisiuni din planuri. Astfel de modificări nu indică și nu trebuie interpretate ca neglijență din partea Aframeromania sau Afiliatilor.

Planurile nu au o semnătură arhitecturală sau de inginerie, sigiliu și/ sau ștampila, acest lucru se poate realiza la cerere, contra unui cost aditional negociat pentru fiecare proiect in parte.

Sunteți de acord (obligati) să colaborați cu o companie specializata si/sau un proiectant sau inginer autorizat pentru revizuirea planurilor, înainte de depunerea lor pentru o autorizație de construire.

Este posibil ca planurile să fie necesare pentru a se conforma cerințelor locale. În plus, poate fi necesar să obțineți autorizații sau inspecții de la autoritățile locale înainte și în cursul construcției. Dreptul dvs. de a utiliza planurile este condiționat de acordul dvs. și afirmați că: (i) consultați un proiectant sau inginer autorizat la nivel local la alegerea dvs. înainte de a începe construcția și (ii) să respectați cu strictețe toate codurile locale de construcție; cerințele de zonare și alte legi, reglementări, ordonanțe și cerințe aplicabile.

Planurile achiziționate pentru casele care urmează să fie construite în anumite jurisdicții trebuie să fie redesenate de un profesionist înregistrat la nivel local; și sunteți de acord că, dacă este cazul, veți consulta un oficial local de construcții sau un consilier juridic cu privire la aceste cerințe.

Datorită numărului mare de planuri și opțiuni de preț pentru acele planuri oferite de Aframeroamnia, introducerea datelor și alte erori pot apărea în mod inevitabil în textul și prețurile afișate pe acest site. Aframeromania își rezervă dreptul de a corecta erorile pe măsură ce sunt descoperite și nicio comandă și prețuri cu privire la acea comandă nu vor fi definitive până la confirmarea de către Aframeromania.

Modificări ale acestor termeni.

Aframeromania poate modifica Termenii și Condițiile acestea în orice moment, postând modificări pe Site; cu toate acestea:

 • aceste modificări vor deveni obligatorii pentru dvs. doar după ce Aframeromania va anunța pe site că acești termeni s-au modificat și dvs. utilizați site-ul pentru prima dată după data publicării, 
 • modificările se vor aplica în ceea ce privește utilizarea de către dvs. a site-ului, inclusiv orice comandare sau utilizare a planurilor, după ce astfel de modificări devin efective și 
 • orice impunere sau modificare a obligațiilor de plată, dacă există, se va aplica numai dacă și când sunteți de acord în mod expres. Dacă în orice moment considerați acești Termeni inacceptabili și nu sunteți de acord cu aceștia, ulterior nu veți mai avea dreptul să utilizați sau să accesați Site-ul.

Pentru orice nelamurire în legatura cu exercitarea drepturilor dumneavoastra referitoare la utilizarea site-ului si la protectia utilizarii va rugam sa ne contactați prin intermediul secțiunii Contact, pe email la contact@aframeromania.ro sau la numărul de telefon 0745 259 044.

Compare